19 April 2008

GINAWO KU LUMUNGGUI

GINAWO KU LUMUNGGUI
Loyuk & Roiton : Narsisius J. Misin
Artis : Benn & Ateng
(3/10/2007)

Ginawo ku lumunggui
Soira kosorou diya
Do baino nokoinsodu ko
Au noilaan soira kogulian nu

Patatapon ku ginawo ku
Do magandad kogulian nu
Miampai diti romou tumuru
Siruba oku oi koupusan..

Oh tongus owiton noh
Iti ngawi koingoritan ku
Poboroso kuma koupusan ku
Kakal oku poingandad diya

Nung oilaan nu ginawo ku
Guli noh doho oi koupusan
Nung haro nangku salah ku diya
Mokiampun oku miampai katangaban..

Oi koupusan kada sindualan
Ginawo ku kakal poingupus diya
Oi koupusan rongoho tihad ku

Tiada ulasan: